nedelja, 9. januar 2022

Nagovor - 9.1.2022 - Jezusov krst

Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Oče razglasi Jezusa za svojega ljubljenega Sina. On, ki se postavi v vrsto skupaj z grešniki, bo vzel nase človeško naravo in jo »krstil s Svetim Duhom« - potopil jo bo v Ljubezen Očeta in Sina. Štirje simboli govorijo o tem delovanju Svetega Duha: Voda pomeni novo rojstvo, saj v Svetem Duhu, ki je živa voda, prejmemo novo življenje. Ogenj razsvetli in očiščuje. Livarjev ogenj prečisti rudo, izloči žlindro, da ostane zlato. Sveti Duh ima preoblikujočo moč v življenju krščenih. Golob po potopu naznanja, da je na zemlji spet možno življenje: Sveti Duh se spusti in počiva v očiščenih srcih krščencev. Maziljenje z oljem – krizmo označuje, kako Sveti Duh napolni Jezusa in ga mazili za »Kristusa = Maziljenca«. Naša človeška narava je torej prenovljena, očiščena, naseljena in maziljena z Ljubeznijo. Od krsta naprej Oče izreka nad nami besede: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Ni komentarjev: