nedelja, 30. januar 2022

10 4 navadna nedelja

Nazarečani v Jezusu niso zmogli videti nič več kot tesarjevega sina. Ostali so v svojih predstavah in zavrgli luč. Prejasno je zasvetila in je motila. Nevarnost – tudi za nas kristjane – je, da življenje, »sploščim«: da ni več prostora za Boga, ki vstopa. Da je vse samo horizontala: odnosi med nami, dinamike, psihologija, … Da je tudi vera zgolj še ena od stvari, ki so na izbiro. Da nič več ne preseneča, da se ničemur več ne čudim. In, najhujše: da ne opazim Gospoda, ki prihaja v moje življenje, da ga ne sprejmem in »gre dalje«. Ker gre dalje On, ki je prišel, da me reši! Da, v to mojo vsakdanjost prihaja Kristus. In gorje meni, če vidim samo tesarjevega sina! Bom danes dovolil, da Gospod postavi pod vprašaj moje življenje, moje predstave, bom dovolil, da njegova luč sveti, čeprav me moti?

nedelja, 23. januar 2022

Nagovor 23.1.2022 - 3. nedelja med letom - nedelja Božje besede

Jezusova beseda je polna Svetega Duha. Zato ima v sebi moč, da se dotakne src, da prinese veselje ubogim, jetnikom prostost, slepim odpre oči, zatiranim da svobodo. Je beseda, ob kateri ljudstvo joka od ganjenosti (1. berilo). On sam je Beseda, ki vrača smisel mojemu in tvojemu življenju. Zato - beri Sveto pismo! Ker je Božja beseda, ki bo napolnila tvoje srce, ga ozdravila, posvetila v temo. Ker bo hranila večno življenje, ki si ga s krstom prejel in dalo, da v tebi klije, raste in zori! Beri ga po koščkih, kot ješ dober domač kruh … in ne boš ostal lačen!

Nedelja Božje besede nas vabi k temu. On, po tej močni Besedi, »vse dela novo!«

nedelja, 16. januar 2022

Nagovor 16.1. - 2. nedelja med letom

»Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu.«

Človek je ustvarjen za ljubezen in radost. Vendar je človeštvo podobno ženi, ki je zapustila svojega ljubečega moža. Sedaj je Zapuščena in Osamljena (Iz 62,4). Bog pa ostaja zvesti ženin in jo vabi k obnovljeni ljubezni. Jezusov čudež v Kani Galilejski je začetek »ure«, ko bo ljubezen spet obnovljena; ko bo človek spet obhajal »svatbo« z Bogom.  Kaj so moji in tvoji korali k tej obnovljeni ljubezni? Prvič: priznati, da nimam vina – nimam veselja, ljubezni, življenjske radosti. Drugič: poslušati Njega, ki je ženin in je prišla »njegova ura« ko nam podari svojo ljubezen in življenje in nas popelje kot svoje učence na svatbo k Očetu. Tretjič: Storiti, kot on reče: napolniti človeško praznino s hrepenenjem in zajeti – za vino – za radost bo poskrbel on!

nedelja, 9. januar 2022

Nagovor - 9.1.2022 - Jezusov krst

Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Oče razglasi Jezusa za svojega ljubljenega Sina. On, ki se postavi v vrsto skupaj z grešniki, bo vzel nase človeško naravo in jo »krstil s Svetim Duhom« - potopil jo bo v Ljubezen Očeta in Sina. Štirje simboli govorijo o tem delovanju Svetega Duha: Voda pomeni novo rojstvo, saj v Svetem Duhu, ki je živa voda, prejmemo novo življenje. Ogenj razsvetli in očiščuje. Livarjev ogenj prečisti rudo, izloči žlindro, da ostane zlato. Sveti Duh ima preoblikujočo moč v življenju krščenih. Golob po potopu naznanja, da je na zemlji spet možno življenje: Sveti Duh se spusti in počiva v očiščenih srcih krščencev. Maziljenje z oljem – krizmo označuje, kako Sveti Duh napolni Jezusa in ga mazili za »Kristusa = Maziljenca«. Naša človeška narava je torej prenovljena, očiščena, naseljena in maziljena z Ljubeznijo. Od krsta naprej Oče izreka nad nami besede: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«